Sabtu, Februari 21, 2009

DOAKU

Sejak sebulan dua ini, lirik dan lagu Doaku oleh Haddad Alwi ini begitu menguasai dan sentiasa berkumandang dari komputer riba saya. Entah mengapa. Saya mulai menikmati nasyid ini lama dahulu tatkala Akhil Hayy mengalunkannya semula dalam album keduanya dua tahun lalu. Namun kini, mendengar alunan instrumentalnya rupanya lebih 'berhantu'.


Bismillah Ya Rahmaanu Ya Rahim Bismillah
Bismillah Yaa Fattahu Ya Halim Bismillah
Ya Allah Ya Mannaanu Ya Karim Ya Allah
Ya Allah Ya Mannaanu Ya Karim Ya Allah
Bismillah, Bismillah, Bismillah

Ya Rabbiy sudilah pandang kami
Terangi jalan gelap ini
Jangan biarkan aku terus sendiri
Mencari mendaki dan berduri

Ya Rabbiy dengarlah doaku ya Rabbiy
Hadirlah dalam kehidupan kematian kami
Cuba dan uji kan kulalui
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.


Read more...

Selasa, Februari 17, 2009

PETIKAN KERTAS KERJA
Justeru Impian di Jaring dari Perspektif Teori Taabudiyah
oleh Shahrun Nizal Mohd. Nor

Estetika merujuk kepada keindahan yang dibenarkan oleh Islam. Dalam sebuah hadis ada dinyatakan bahawa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Malah Islam sendiri mengakui bahawa manusia mempunyai naluri menyukai keindahan. Estetika dalam Islam tidak membenarkan kebebasan imaginasi yang tidak terbatas dan mementingkan keseronokan pancaindera. Kebebasan tanpa sebarang ikatan kepada tali Allah akan menerumuskan manusia ke lermbah kedurjanaan (Shahnon Ahmad, 1992: 76). Dalam hal ini, Allah telah menempelak golongan sasterawan yang terlalu mementingkan estetika melalui kebebasan imaginasi, sedangkan karya yang dihasilkan tidak bermanfaat. Firman Allah Taala dalam surah al-Syuara’, ayat 221-227 yang bermaksud:

“Dan penyair-penyair itu diikuti oleh golongan yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahawasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah dan bahawasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka tidak perbuat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta banyak mengingati Allah dan mereka beroleh kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke mana mereka akan kembali.”

Walaupun ayat di atas ditujukan kepada penyair, namun ia merangkumi juga kepada golongan sasterawan secara umumnya dan dijadikan panduan kepada sasterawan yang beragama Islam. Ayat tersebut mengariskan bahawa hasil sastera yang dihasilkan perlu memberikan manfaat, bukannya mementingkan kebebasan akal, naluri dan nafsu semata-mata. Selain itu, sasterawan perlulah beriman dan beramal soleh.

Dari sudut estetika, novel ini tidaklah menggunakan gaya bahasa yang terlalu indah dan berlebih-lebihan. Penggunaan bahasanya agak mudah difahami dan mudah dicerna oleh golongan pembaca, khususnya remaja. Pembaca tidak dibebankan dengan penggunaan gaya bahasa yang memungkinkan mereka berfikir lama untuk memahami sesuatu kosa kata, frasa, atau ayat. Pengarang tidak memilih untuk menggunakan gaya bahasa hiperbola sdan bombastik dalam novel ini. Yang penting, mesej dan pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui bahasanya yang lancar dapat disalurkankan kepada pembaca. Keindahannya terpancar pada nilai-nilai Islam yang terdapat dalam novel ini. Oleh yang demikian, novel ini mudah dihadam dan boleh dihabiskan pembacaannya ‘sekali duduk’ dalam tempoh dua jam.

Jika pengarang lain yang mendakwa menulis novel-novel dakwah atau novel Islami cenderung untuk memasukkan ayat-ayat al-Quran atau hadis, seperti novel Ayat-ayat Cinta oleh Habiburrahman al-Shirazi, pengarang novel ini memillih untuk tidak menggunakan pendekatan tersebut. Tidak ada langsung sepotong ayat dan hadis yang keluar daripada dialog watak-watak tersebut, walaupun Syahir berasal daripada keluarga yang mementingkan agama. Hal ini bukanlah satu kekurangan dalam novel ini kerana mesej agama yang dibawanya disampaikan melalui cara yang lembut melalui akhlak dan keperibadian Syahir.

Ada kewajarannya dan rasionalnya pengarang tidak memasukkan ayat-ayat al-Quran atau hadis yang dililhat mengajar secara langsung kepada pembaca. Pengarang seperti menyedari bahawa jika novel ini terlalu sarat dengan penggunaan ayat-ayat al-Quran atau hadis secara keterlaluan, maka keberkesanan jalan cerita ini menjadi kurang lancar dan dilihat seperti sengaja dibuat-buat untuk mencantikkan novel ini. Pengarang tidak mahu ayat-ayat al-Quran dan hadis hanya menjadi ‘kosmetik’ novel sahaja keranma pengarang tahu bagaimanakh cara terbaik dan berhemah untuk mendekati golongan pembaca remaja yang ramai, khususnya pembaca remaja yang kurang mendalami agama. Pengarang mengetahui bahawa dakwah boleh disampaikan melalui banyak cara, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Dalam menyampaikan mesej dakwahnya melalui novel ini, Zaid Akhtar menggunakan sudut pandangan orang pertama bercerita dengan menggunakan ‘saya’ sepenuhnya dalam novel ini. Penggunaan ‘saya’ menerusi sudut pandangan orang pertama amat jarang digunakan dalam novel-novel berbahasa Melayu kerana kebanyakan penulis lebih cenderung menggunakan perkataan ‘aku’.‘Saya’ mungkin kedengaran agak formal, tetapi perkataan ini sebenarnya bukanlah asing dalam perbendaharaan bahasa Melayu yang asalnya daripada perkataan ‘sahaya’.

Dari segi keberkesanannya, penggunaan ‘saya’ mempunyai kesan yang berbeza dengan pengggunaan perkataan ‘aku’ dalam sudut pandangaan orang pertama. Penggunaan ‘saya’ dari aspek bahasa secara umumnya lebih sopan daripada perkataan ‘aku’. Ini kerana novel ini adalah untuk bacaan remaja, Penggunaan ‘aku’ , sebenarnya agak kasar bunyinya dan terhad dalam keadaan tertentu. ‘Aku’ digunakan dalam konteks komunikasi antara individu yang mempunyai hubungan rapat seperti rakan sebaya yang akrab. Ada juga yang berpendapat bahawa ‘aku’ digunakan dalam komunikasi hubungan antara hamba dengan penciptanya (Allah).

Tidak dapat dinafikan bahawa ‘aku’ lazimnya akan memberikan kesan emosi yang lebih terhadap perasaan pembaca. Pembaca merasakan dirinya begitu akrab dengan watak dan akan menyebabkan pembaca yang khusuk seperti masuk dalam watak. Penggunaan ‘saya’ mungkin akan menyebabkan pembaca akan berada sedikit di luar lingkungan luar daripada watak itu. Namun, ini dapat mengelakkan pembaca menjadi ‘lalai’ dan menyedari dirinya adalah pembaca, dan bukannya watak. Dalam ertI kata yang lain, pembaca akan membaca dengan kesedaran, bukan membaca dengan dibuai emosi. Inilah hikmah yang terkandung di sebalik penggunaan ‘saya’ dalam sudut pandangan orang pertama. Melalui penggunaan ‘saya’.

Pelbagai teknik boleh digunakan untuk mengembangkan watak dan cerita, namun dalam karya-karya yang berunsurkan Islam, teknik khutbah dan deskriptif pengarang merupakan teknik yang lazim digunakan walaupun kebisaan teknik ini menjadi suatu klise yang tidak menarik (Mana Sikana, 2008:19).

Jika sesetengah novel yang dianggap sebagai novel dakwah menggunakan unsur-unsur nasihat secara langsung seperti gaya berkhutbah, Justeru Impian di Jaring tidak terikut-ikut dengan kaedah tersebut . Sungguhpun tidak berkhutbah, aliran pemikiran pengarang tentang mesej yang ingin disampaikannya mampu dilakukan melalui dialog yang dapatmemberikan kesan kepada pembaca. Dialog-dialog yang padat dan mengandungi pemikiran lebih berkesan kepada pembaca remaja berbading gaya khutbah yang mungkin membosankan.

Satu lagi aspek yang perlu diteliti dalam penerapan teori taabudiyyah ini dalam anlisis karya ialah fungsi karya. Ini dapat ditelitidan diaplikasikan dari aspek temadan persoalan, pemikiran dan falsafah, bentuk dan gaya, visi dan tasawuf Islam dalam dalam karya. Sastera dalam Islam tidak lahir daripada kekosongan semata-mata. Sastera dalam Islam menjadi wadah untuk masyarakat, khususnya untuk membentuk masyarakat yang mengamalkan syariat Islam (Mana Sikana, 2008: 20). Ini bemakna, karya sastera mestilah mendatangkan manfaat kebaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis dan pengamatan novel ini, Justeru Impian di Jaring dilihat mapu membentuk keperibadian pembaca ke arah yang lebih baik. Novel ini memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya melalui watak Syahir yang digambar dalam novel ini. Contoh ini pula amat sesuai ditujukan kepada golongan remaja yang menceburi diri dalam sukan tetapi berhadapan dengan dilema untuk memenuhi tuntutan syariat.

Sebagai karya yang dapat membangunkan sahsiah remaja, novel ini dapt membantu usaha kerajaan dalam melahirkan modal insan yang berkualiti untuk membangunkan negara pada masa depan. Nilai-nilai kebaikan sentiasa disanjung tinggi dan dimartabatkan. Nilai-nilai kebaikan yang ditunjukkan melalui sahsiah dan akhlak Syahir dimenangkan apabila Syahir akhirnya berjaya menjuarai kejohanan badminton dunia walaupun dia menghadapi pelbagai cabaran dan kesulitan, lebih-lebih lagi dia memenuhi tuntutan syariat iaitu menutup aurat, walaupun bersukan.

Nilai-nilai yang buruk tidak dimenangkan, bahkan dimurkai Allah dan pastinya akan mendapat pembalasan yang setimpal dengan perbuatan buruk yang dilakukan. Ini dibuktikan melalui tindakan Amiri yang menggunakan dadah perangsang untuk meningkatkan stamina dan prestasi permainannya dengan menurut perasaan hasad dengkinya terhadap Syahir. Keinginannya untuk mengatasi Syahir menyebabkan dia sanggup melakukan perbuaaan yang ditegah agama. Namun, perbuatannya terdedah dan dia disingkir dari Kejohanan Badminton Sedunia

Secara umumnya, Justeru Impian di Jaring bertitik tolak daripada tema dan tentang kewajiban menunaikan tuntutan syariat yang digariskan oleh Islam dalam kehidupan ini dalam kehidupan seharian. Inilah yang dilakukan oleh Syahir dalam novel ini yang tetap menutup aurat walaupun bersukan.

Memo: Kertas kerja ini telah dibentangkan dalam program Bicara Karya Penulis Johor 2008 pada 20 Disember 2008 di Perpustakaan Sultan Ismail, JB.

Read more...

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP